Izgalmas és nosztalgikus történetek, líra és irónia, nyelvi humor és játék – mindez jellemzi ezt a kötetet.
Köves József sokoldalú író. Jelentkezett már serdülőknek szóló regénnyel (A közös kutya), kisregényekkel (Hullámvasút), szatirikus írásokkal (A griff licenc), sporttárgyú riportregénnyel (Labdarúgás alulnézetben – társszerző Gál Róbert), megírta a könyvnapok-könyvhetek történetét (Könyvnapok krónikája – társszerző Murányi Gábor), de ő gyűjtötte és adta közre A zsidó humor aranykönyvét, és minden idők leggazdagabb viccgyűjteményét is, a tízezer viccet tartalmazó A legnagyobb vicckönyvet. Legutóbbi irodalmi munkája (Ha jól emlékszem…) 2002-ben látott napvilágot.

- Életem úgy alakult, hogy az utolsó másfél évtizedben sok baj és gond volt körülöttem. Meg az országban is. Indulataim, prózában talán ki sem fejezhető érzéseim támadtak. És újra verselni kezdtem. Azokból is ide válogattam egy csokornyit. Meg egy (mondjuk így) tudománytalan-fantasztikus egyfelvonásost, amit nagyon régen írtam és soha nem átszották.
– De a legfontosabbak – a köteted gerince – a novellák. Mintha tudatos íve lenne az egésznek. Te vagy a hőse írásaidnak?
– Tudod, Flauberttel mondhatnám: Bovaryné én vagyok. Ilyen értelemben igen. De sokkal inkább a generációm. A mai hetvenesek, akiknek annyi, de annyi rendszerváltozást
kellett megélniük, hogy a legtöbben már bele is haltak. Kevesen vagyunk…
– Igen, az ív a gyerekkortól az élettől búcsúzásig tart, és minden rendszerváltozás benne van valahol.
– Régi és új írások egyaránt. De több a régi, mert egyéb elfoglaltságaim miatt mostanság keveset írok. A régiek (egy kivételével) kötetben soha nem jelentek meg. Sőt, néhány olyan is van, amit annak idején az irodalmi lapok visszautasítottak. Akkor azt hittem, nem tartják jónak. Most nemrég újraolvasva döbbentem rá: inkább nem merték közreadni.
(Részlet a bevezető interjúból)

Köves József:
Monet kertje  - meg minden
Bodó Csiba Gizella:
Damaszkusz kapujában
Mint minden úti-gondolatok könyvemben, a Damaszkusz kapujában is azt az egységet keresem, próbálom megmutatni, ami összeköti az embereket. Mindnyájan ugyanazon Földnek a gyermekei, testvérek vagyunk "Damaszkusz kapujában" kinyílhat  ősi eredetünk, az idő időtlensége és mi magunk is."

Irja a szerző.

HUNGAROVOX
„A dolgok egybevágnak.” „Nincsenek véletlenek.” „Semmi sem mutatja meg korábban magát, mint ahogyan meg kell mutatnia!” – írja Bodó Csiba Gizella. Damaszkusz kapujában minden részlet értelmet nyer. Az újra megtalált időtlenségben megtalálunk valami eredendőt, ősit; és megtalálunk talán még valamit – magunkat.
A könyvben minden olvasó számára valódi kincsek rejlenek. Az egyes fejezeteket napi bölcsesség nyitja meg és a beszámolók nemcsak történelmi és kultúrtörténeti részeket tartalmaznak, hanem filozófiai, pszichológiai eszmefuttatásokat is, amik ebbe a szerves egészbe úgy illeszkednek bele, mint Gizella az Univerzumba. Azt hiszem, mindnyájan ezt a harmóniát keressük: a természet, az emberi kultúra és a transzcendens tökéletes egységét.
Mintha mi is ott lennénk, hihetetlen pontossággal írja le az őt körülvevő világ apró részleteit, minden pillanat történetét. Teljes leírást kapunk a városokról, az épületekről, a falakról – kívülről és belülről. Az író képes átérezni, magába szívni a kövek kisugárzását, értelmezi azok üzeneteit. Bodó Csiba Gizella ember és Isten kapcsolatába vetett hite képessé tesz minket is, hogy megszabaduljunk az idő és tér képzetei által felállított korlátoktól és valami sokkal ősibb élet részeseivé váljunk: újra megéljük a múltat a jelenben. Minden párhuzamosan történik, ha tudatosítjuk, hogy nincs idő.
A könyv nemcsak útleírás; sokkal több, mint beszámoló. Méltó tanítómestere lehet bármely embernek, aki a béke és a szeretet útját keresi. Az első tanítását így lehetne megfogalmazni: Milyen szép, mekkora csoda ez az élet!
(Dénes Mónika)  

Kamarás Klára
Álmok útján
"...repüljünk át az álomtengeren..." - írja a költő, de ne higgyük, hogy az álmai mind rózsaszín ábrándozások. Ezek a versek életének tükörképei, a ránehezedő problémákat önti sorokba. A mulandóság, a késői útkeresés mellett a közélet történései is nyomot hagynak benne: lázadás és belenyugvás az elkerülhetetlenbe, figyelmeztetés és aggodalom az emberiség sorsáért.
A rövid, pár soros versek között amatőr kortársai villannak fel, műveikhez fűz pár gondolatot, asszociációt.
Prózai művei nem adnak összefüggő képet,. Az elmúlt két évben írt történeteket válogatta össze azzal a nyilvánvaló céllal, hogy ne csak a versek szerelmesei találjanak olvasnivalót könyvében hanem azok is szívesen vegyék kezükbe a kötetet, akik az elbeszéléseket kedvelik.
Az utolsó lapokon Limerickek, huncutságok címmel visszatér a versekhez, de új oldaláról mutatkozik be. Ezzel az elkülönítéssel mintha azt sugallná: ez nem egészen én vagyok, de nem idegen tőlem a humornak kicsit visszafogott formája sem.
A könyvet a szerző festményei díszítik, mintegy felidézve múltjának nagy álmát, amikor festő szeretett volna lenni, de a körülmények, a sors más útra terelte.


megrendelhető
itt
A könyv ára:  1.000.-Ft

Polgár András
Hüje zsiráf
Hédi magas nő (192 cm), és anyja nevezi „hüje zsiráfnak”. Egész életében, megszállottan keresi a szerelmet, amíg álmai lovagja kilép számítógépe monitoráról. Ott áll előtte, egy lakásban él vele, és még sincs közel. Sőt, egyre távolabbra kerül. Mit jelenthet ez a szerelem?
Ki ez a férfi? Mi történik a Hédivel, ezzel a magas lánnyal, aki sikeres, boldog és győztes szeretne lenni, mint mindannyian.
Megrendelhetö az interneten a
http://shop.adlibrum.hu és a www.bookline.hu oldalon. 
Kapható még at Írók Boltjában és a LIBRI hálózatában.
Ára: 1990.-Ft.
Baranyi Ferenc
Örök barátaim
Ez a könyv a barátaimról szól. Külföldi barátaimról. A hazaiak külön kötetet érdemelnek majd.
Barátomnak érzem a világirodalom azon óriásait, akik műveikkel életem legfogékonyabb időszakában formálgattak engem. Dante, Petrarca, Villon, Voltaire, André Chénier, Byron, Keats, Schiller, Heine, Lamartine, De Vigny, Puskin, Lermontov, Pascoli és Montale nagyon is „ludasak” abban, hogy olyan ember lettem, amilyen vagyok. Műfordítói ambícióimnak is ők voltak az első áldozatai…
A kortárs világirodalomból számos barátra tettem szert a különféle európai költőkonferenciákon. Itt, jelen könyvem második ciklusában csak azokat mutatom be, akik jelenleg is a barátaim, tehát élnek és virulnak még.

Litera-tura a vén kontinensen
Kapható a
Fókusz Könyváruházakban, és az Írók Boltjában.
1.800.-Ft
Verzár Éva
Mire megvirrad
MAI SZÉKELY BALLADÁK
Isten áldotta tehetséget, írót avatunk e kötettel. Ma szinte senki sem ismeri Verzár Éva nevét. De jaj, holnap az irodalom is megismeri őt! Varga Domokos György, e kötet gondos szerkesztője küldte e novellákat kiadónknak. Azóta egyik ámulatból a másikba esve nem is olvasom, hanem élem, megélem ezeket az írásokat. Történetről történetre haladva megállapíthatom, hogy e könyv írója még látta a havasokat, itta források vizét, hallotta fenyvesek zúgását. Tudja, mi a tisztaság.
Tamási Áron és Móricz Zsigmond örül, mondhatnám felületesen, ha azt gondolnám, hogy Verzár Éva az ő írásművészetüket folytatja. Majdnem így áll a dolog. Rokonságuk, sőt testvériségük, lélek- és népismeretük azonban mélyebb eredetű. E mai balladák szerzője a magyarságnak még ugyanabból a tiszta forrásából merített: az erdélyi természetből, a székely nép életéből, hétköznapi emberek sorsából. Ebben gyökerezik testvériségük. E mélyre látó, gyakran megrendítő, sokszor elgondolkoztatóan izgalmas, máskor inkább csak megnyugtatóan szép és igaz történetek azért is jók, tiszták és hasznosak, mert segítenek magunkra találni, mérgezettségünktől megtisztulni.
Ez az író arról ír, amiről nem írni bűn. A székelyek, vagyis népünk és nemzetünk szenvedéseiről, örömeiről, igazságkereséseiről, életünk humoros helyzeteiről is. A Hét krajcár születésének századik évfordulóján örülhetünk, hogy újjászületett Móricz Zsigmond szelleme. „Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni…”

Benke László

T. Ágoston László
Eltékozolt évek
Hét krajcár Kiadó
Internetes ár: 2240 Ft.

Rendelés itt.
Az ember sorsát alapvetően a jelleme és tehetsége, valamint az a társadalom határozza meg, amelyikbe beleszületik.
A kötet első ciklusa novellafűzér, melynek főszereplője P.úr, aki első generációs értelmiségi, s a nagyvárosba magával hozta a vidéki, puritán kisparaszti ősök erkölcsét. Az első stációban éppen a válóper után próbál új életet kezdeni.
A következő történetek hátterében a nyolcvanas évek eseményei, majd a rendszerváltás elevenedik meg. A megváltozott társadalmi és emberi viszonyok között ő is megpróbál talpon maradni...
Ugyancsak a rendszerváltás kihívásaival kell szembenézniük a /Hetedíziglen /ciklus/ / novellái szereplőinek is. A vidéken munkanélkülivé vált targoncavezető, a szélhámos munkaközvetítő, a főnökének falazó portás, az öregasszony, akinek a rozzant házát nem érnek rá rendbe hozni a városba szakadt fiai, az üzemvezető, aki már csak a macskájában bízik, s a lakótelep, ahol idegenek maradnak a szomszédok...
Ha az Olvasó is vasárnapi szülőként, vagy deresedő hajú munkanélküliként élte meg az ezredforduló körüli esztendőket, megérti, miért nevezi azokat a kötet szerzője /eltékozolt évek/nek.

HUNGAROVOX KIADÓ
Kapható a Fókusz Könyváruházakban és az Írók Boltjában
Ára: 1800 Ft.